logo

kursy jaskiniowe/overhead environment

Nurkowanie jaskiniowe jest moją największą życiową pasją.  Aktywnie zajmuję się nurkowaniem jaskiniowym od 1997 roku, a pierwsze nurkowania eksploracyjne odbyłem w 1999. Od tego czasu większą część swojego czasu poświęcam jaskinią.

Powodem dla którego uczę nurkowania jaksiniowgo z tak wyjątkowym zaangażowaniem jest wdzieczność jaką mam wobec tego wspaniałego środowiska. Jaskinie są całym moim życiem, zawdzięczam im tak wiele, iż dzieląc się moim doświadczeniem i wiedzą mogę choć w pewnym zakresie spłacić mój dług wdzięczności.
Ucząc, zwracam szczególną uwagę na bezpieczeństwo ale i staram się rozwinać w przyszłym nurku jaksiniowym pasję do poszanowania środowiska, które tak kruche i podatne na nasze nieostrożne działania.Moim celem jest nie tylko wyszkolenie nurka jaskiniowego ale zaszczepienie mu pasji i uwielbienia dla jaksiń, jakie ja sam posiadam.

W trakcie szkolenia staram się stworzyć “super” nurka, który jest zainteresowany nieustanną pracą nad sobą i staniem się przez to jeszcze lepszym nurkiem. Tylko w taki sposób nurek może w pełni rozumieć to środowisko, nurkować bezpiecznie, z poszanowaniem i priorytetem dla konserwacji jaskiń.

                                                                                                                                                                                                                                                   jeff

 • C

  avern diver course is designed to teach the very basics of overhead environment to a diver who would like to stay within the recreational zone, also using basic diving equipment with several modifications. To enroll into this course you need to be an advanced open water diver with at least 10 logged dives and be at least 15 years of age.

  in the classroom you will get some information about various different types of caves to give you an insight into the diverse cave environments around the world.  after that we adapt what equipment you have to use in the cavern environment.  this will be done by making your equipment as simple as possible and then adding things like longer second stage hoses, lights, reels and a few other necessary things to give you the tools you need for safe diving in environments where just going up is simply not an option.

  on land we will practice the use of reel and the basics of guide lines.  also, we will practice team communication and emergency procedures.

  in open water we practice different fining techniques, use of reels and once again emergency procedures. at the same time you will be improving buoyancy and body position. all of the skills in this course will improve your all around diving skills.

 • I

  ntro to cave course will be one of yours most challenging courses. It will take you beyond the recreational boundaries into an environment which is both incredibility beautiful and (if done incorrectly) very dangerous. To enroll into this course you need to have cavern and essentials certification with at least 25 logged dives and be at least 15 years of age to start this course.

  you begin in the classroom with lectures on environment, dive technique, stress management, and communication in darkness.  as this course is taught with banded and manifold dual tanks we have an equipment workshop to make sure your equipment is working and appropriate for the cave environment.  it is always better for you to do any technical or overhead environment course in your own equipment however, we have equipment for you to use if needed.

  on land you will learn proper techniques for entering and exiting the cave environment.  this will be done with and without visibility and considering virtually all problems that could arise.

  in open water you will be introduced to new skills that will change the way you look at diving in general. you will not just need to be able to do the skills, but do them well and with good buoyancy and body position at all times.  all very challenging.

  You will then do at least 8 cave dives. During these dives your limits will be pushed in general dive skill, emergency procedures, stress management and problem solving.  In the end you will come out a much better diver both in caves and in the open water.